petek, 9. 9. 2016

Zapora male ulice in prečne ulice

Zaradi rekonstrukcije bosta v ponedeljek in torek dne 12.9.2016 in 13.9.2016 za ves promet zaprti Mala ulica in Prečna ulica.

Dovoz do objektov in parkiranje bo v času izvajanja del ovirano. Glede na stanje na gradbišču, se bo v največji možni meri zagotavljal dostop do vseh objektov v območju gradbišča.

Voznike in ostale udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje cesto prometne signalizacije.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana