četrtek, 23. 6. 2016

Zapora slovenske ceste, erjavčeve ceste in Šubičeve ulice zaradi državne proslave

Zaradi državne proslave »ob dnevu državnosti« bodo v petek dne 24.6.2016, v času prireditve za ves promet zaprta Slovenska cesta, Erjavčeva cesta in in Šubičevo ulica.

V času državne proslave ob dnevu državnosti in srečanju predsednikov sosednjih držav bodo v petek dne 24. 6. 2016 za ves promet zaprte Slovenska cesta, Erjavčeva cesta in Šubičeva ulica in sicer:

- ERJAVČEVA CESTA od 17:00 do 22:00 ure

- SLOVENSKA CESTA od 19:00 do 23:00 ure na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto.

- ŠUBIČEVA ULICA od 20.15 do 22:00 ure od uvoza-izvoza iz GH Trg republike do vključno križišča s Slovensko cesto.

Linije LPP bodo med 19:00 in 23:00 uro obratovale po obvozu in sicer: Slovenska-Gosposvetska-Bleiweisova-Tržaška oz. Aškerčeva cesta in enako v obratni smeri.

Avtobusi bodo ustavljali na vseh rednih postajališčih obvozne trase razen na postajališču »Lev«.

Voznike prosimo za razumevanje in upoštevanje cesto prometne signalizacije.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana