Organizacijske enote v sestavi

Odsek za odnose z javnostmi

Vodja odseka: Sania Huskić Hočevar

Odsek za mednarodne odnose in protokol

Vodja odseka: mag. Klement Čepon

Odsek za pobude meščanov

Vodja odseka: Mojca Slovenc

Odsek za marketing

Vodja odseka: Karmen Žirovnik