Kabinet župana

Naloge Kabineta župana so:

 • Opravlja naloge za župana in podžupane.
 • Opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi.
 • Opravlja naloge protokola MOL.
 • Opravlja naloge s področja mednarodnih odnosov MOL.
 • Sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov MOL ter drugih fizičnih in pravnih oseb ter sprejema vloge prosilcev za azil.
 • Opravlja naloge v zvezi s celostno grafično podobo MOL.
 • Opravlja naloge s področja marketinga.

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za mednarodne odnose in protokol
 • Odsek za odnose z javnostmi
 • Odsek za pobude meščanov
 • Odsek za marketing
Več o organizacijskih enotah

Samostojni izvajalci

 • Mestni menedžer
 • Energetska upravljavka
Več o samostojnih izvajalcih