Direktor / direktorica javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane

Zaključen: 27. 4. 2014

Datum objave: 17. 4. 2014
Rok za prijavo: 27. 4. 2014

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta MOL razpisuje prosto delovno mesto.

Razpisne datoteke