Direktor / direktorica javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana

Zaključen: 24. 3. 2014

Datum objave: 14. 3. 2014
Rok za prijavo: 24. 3. 2014

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta MOL razpisuje prosto delovno mesto.

Razpisne datoteke