Direktorja / direktorice javnega zavoda Mestno gledališče Ljubljansko

Zaključen: 10. 2. 2017

Datum objave: 31. 1. 2017
Rok za prijavo: 10. 2. 2017

prosto delovno mesto

Razpisne datoteke