Interni poziv k oddaji potreb po kadrovskih štipendistih MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

Zaključen: 6. 7. 2023

Datum objave: 29. 6. 2023
Rok za prijavo: 6. 7. 2023

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) z internim pozivom ugotavlja potrebe po kadrovskih štipendistih MOL v javnih zavodih in javnem skladu, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024.

Prijavitelj potreb po kadrovskih štipendistih MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je lahko javni zavod in javni sklad, ki ga je ustanovila oziroma soustanovila MOL (v nadaljevanju: prijavitelj).

Prijavitelj s prijavo soglaša:

  • z uvrstitvijo na seznam javnih zavodov oziroma javnega sklada, na podlagi potreb katerih se razpisujejo štipendije in pri katerih kandidati za pridobitev kadrovske štipendije pridobijo izjavo o interesu javnega zavoda oziroma sklada za opravljanje enomesečne delovne prakse v času prejemanja štipendije,
  • da bo štipendistu, ki mu je bila dodeljena kadrovska štipendija MOL na podlagi njegove izjave o interesu, v vsakem šolskem oziroma študijskem letu zagotovil opravljanje delovne prakse v trajanju vsaj en mesec (vsaj 160 ur).

Prijavitelj lahko potrebo po kadrovskih štipendistih MOL prijavi preko aplikacije E-razpis za kadrovske štipendije – prijava potreb v MOL od 29. 6. 2023 do izteka roka za prijavo do vključno 6. 7. 2023.

Razpisne datoteke