Interni poziv k oddaji potreb po kadrovskih štipendistih MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025

Zaključen: 17. 6. 2024

Datum objave: 10. 6. 2024
Rok za prijavo: 17. 6. 2024

Mestna občina Ljubljana z internim pozivom ugotavlja potrebe po kadrovskih štipendistih MOL v javnih zavodih in javnem skladu, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025.

Prijavitelj potreb po kadrovskih štipendistih MOL za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025 je lahko javni zavod in javni sklad, ki ga je ustanovila oziroma soustanovila MOL (v nadaljevanju: prijavitelj).

Prijavitelj s prijavo soglaša:

  • z uvrstitvijo na seznam javnih zavodov oziroma javnega sklada, na podlagi potreb katerih se razpisujejo štipendije in pri katerih kandidati za pridobitev kadrovske štipendije pridobijo izjavo o interesu javnega zavoda oziroma sklada za opravljanje enomesečne delovne prakse v času prejemanja štipendije,
  • da bo štipendistu, ki mu je bila dodeljena kadrovska štipendija MOL na podlagi njegove izjave o interesu, v vsakem šolskem oziroma študijskem letu zagotovil opravljanje delovne prakse v trajanju vsaj en mesec (vsaj 160 ur).

Prijavitelj lahko potrebo po kadrovskih štipendistih MOL prijavi prek aplikacije E-razpis za kadrovske štipendije – prijava potreb v MOL od 10. 6. 2024 do izteka roka za prijavo do vključno 17. 6. 2024.


Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/23)

Razpisne datoteke