Javni natečaj za položaj direktorice/direktorja mestne uprave

Zaključen: 23. 1. 2018

Datum objave: 15. 1. 2018
Rok za prijavo: 23. 1. 2018

Mestna občina Ljubljana objavlja javni natečaj na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU).

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Razpisne datoteke