Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi

Zaključen: 22. 4. 2015

Datum objave: 14. 4. 2015
Rok za prijavo: 22. 4. 2015

Svetovalec v Odseku za razpolaganje z nepremičninami v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 153).

Mestna občina Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A,  69/08-ZZavar-E  in  40/12  –  ZUJF;  v  nadaljnjem besedilu: ZJU) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi – svetovalec v Odseku za razpolaganje z nepremičninami v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 153).

Razpisne datoteke