Javni razpis za direktorja(ico) javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška

Zaključen: 28. 2. 2019

Datum objave: 18. 2. 2019
Rok za prijavo: 28. 2. 2019

Mestna občina Ljubljana objavlja javni razpis na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)  ter 11. in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Uradni list RS, št. 18/08 in 9/09) prosto delovno mesto direktorja(ico) javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška.

Razpisne datoteke