Javni razpis o štipendijah za nadarjene dijake in študente MOL v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024

Zaključen: 5. 9. 2023

Datum objave: 31. 7. 2023
Rok za prijave dijaki: 5. 9. 2023
Rok za prijave študenti : 5. 10. 2023

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024, in sicer:

  • 16 štipendij za dijake,
  • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
  • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
  • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:
• dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
• študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
• študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
• študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
• študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,
če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2023/2024.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 1. 8. 2023 do izteka roka za prijavo.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:

  • dijaki do 5. 9. 2023,
  • študenti do 5. 10. 2023.

 

Odlok o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/2023)

 

Razpisne datoteke