Javni razpis za direktorja(ico) javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana

Zaključen: 28. 2. 2019

Datum objave: 18. 2. 2019
Rok za prijavo: 28. 2. 2019

Mestna občina Ljubljana objavlja javni razpis na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03, 17/05, 64/16 in 54/17)  ter 10. in 11. člena Statuta  javnega zavoda Živalskega vrta Ljubljana (dne 11. 11. 2016 in 19. 10. 2017), prosto delovno mesto direktorja(ico) javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana.

Razpisne datoteke