" />

Odgovorni urednik javnega glasila Ljubljana

Zaključen: 7. 6. 2012

Datum objave: 28. 5. 2012
Rok za prijavo: 7. 6. 2012

Na podlagi 19. člena Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - Odl. US, 87/11 - ZAvMS in 77/10 - ZSFCJA) in 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/95, 10/01 in 1/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vabi k sodelovanju kandidate za "Odgovornega urednika javnega glasila Ljubljana.

Razpisne datoteke