Poziv

Zaključen: 3. 12. 2015

Datum objave: 19. 11. 2015
Rok za prijavo: 3. 12. 2015

za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 30. 10. 2015, objavilo poziv za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani (Uradni list Republike Slovenije, št. 81/15).

Po 42. členu Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) je za sodnika porotnika lahko imenovan tisti, ki

- je državljan Republike Slovenije,
- je dopolnil 30 let,
- ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter 
- aktivno obvlada slovenski jezik.

V primeru, da želite kandidirati, izpolnite priloženo izjavo in skupaj z dokazili posredujete do vključno 3. 12. 2015 v zaprti označeni kuverti s pripisom »Sodniki porotniki« na naslov MS MOL, KMVVI, p. p. 25, 1001 Ljubljana ali pa jih osebno prinesete v Glavno pisarno na Adamič Lundrovo nabrežje 2.

Ker gre pri postopku imenovanja sodnikov porotnikov za odgovorno in obsežno delo, vas prosimo, da ste pozorni na to, da bodo kandidature popolne. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 12. ure na telefonu: 01/306-1290.

 

S spoštovanjem,

Aleš Čerin
predsednik Komisije za mandata vprašanja, volitve in imenovanja

Razpisne datoteke