Razveljavitev javnega natečaja

Zaključen: 7. 11. 2016

Datum objave: 7. 11. 2016
Rok za prijavo: 7. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana javno objavlja RAZVELJAVITEV JAVNEGA NATEČAJA za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi višji svetovalec v Odseku za finance in splošne zadeve v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 388) št. 110-159/2016, ki je bil objavljen dne 7. 11. 2016 na spletni strani Mestne občine Ljubljana in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.