Razveljavitev javnega natečaja

Zaključen:

Datum objave: 8. 5. 2020

Mestna občina Ljubljana javno objavlja RAZVELJAVITEV JAVNEGA NATEČAJA za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi višji svetovalec v Odseku za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 130) st. 1100-16/2020, ki je bil objavljen dne 14. 2. 2020 na spletni strani Mestne občine Ljubljana in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Prijavljeni/e kandidati/ke bodo o razveljavitvi javnega natečaja za uradniško delovno mesto obveščeni/e pisno. Prijavljeni/e kandidati/ke imajo pravico pisno zahtevati vrnitev predloženih dokumentov, ki so jih predložili kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Številka: 1100-16/2020
Datum: 8.5.2020

Razpisne datoteke