Višji svetovalec v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 353)

Zaključen: 20. 10. 2023

Datum objave: 10. 10. 2023
Rok za prijavo: 20. 10. 2023

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Krajnik, telefon 01/306-1152, informacije z delovnega področja pa Maja Žitnik, telefon: 01 306-1700.

Številka: 1100-103/2023-1

Razpisne datoteke