Višji svetovalec v Odseku za upravljanje s kadri v Sekretariatu mestne uprave (šifra DM: 114)

Zaključen: 30. 10. 2023

Datum objave: 19. 10. 2023
Rok za prijavo: 30. 10. 2023

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Razpisne datoteke