Višji svetovalec v Referatu za lokacijske informacije v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 126)

Zaključen: 8. 7. 2014

Datum objave: 23. 6. 2014
Rok za prijavo: 8. 7. 2014

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

Razpisne datoteke