Višji svetovalec v Referatu za lokacijske informacije v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 126)

Zaključen: 24. 7. 2023

Datum objave: 7. 7. 2023
Rok za prijavo: 24. 7. 2023

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke