Višji svetovalec v Referatu za prostorske izvedbene akte v Odseku za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 399)

Zaključen: 28. 7. 2023

Datum objave: 13. 7. 2023
Rok za prijavo: 28. 7. 2023

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke