Višji svetovalec – vodja referata v Referatu za lokacijske informacije v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 49)

Zaključen: 28. 9. 2018

Datum objave: 20. 9. 2018
Rok za prijavo: 28. 9. 2018

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

Razpisne datoteke