Višji svetovalec – vodja referata v Referatu za splošne zadeve v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 47)

Zaključen: 4. 1. 2024

Datum objave: 27. 12. 2023
Rok za prijavo: 4. 1. 2024

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke