Višji svetovalec – vodja referata v Referatu za splošne zadeve v Odseku za upravne naloge in splošne zadeve v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 47)

Zaključen: 3. 1. 2020

Datum objave: 18. 12. 2019
Rok za prijavo: 3. 1. 2020

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

Razpisne datoteke