Organizacijske enote v sestavi

Center za informatiko MOL

Vodja Centra za informatiko MOL: mag. Arian Debeljak

Odsek za upravljanje s kadri

 Vodja Odseka za upravljanje s kadri: magMagdalena Škerl

Odsek za splošne zadeve

Vodja Odseka za splošne zadeve:  mag. Alenka Petkovšek

  • Glavna pisarna MOL
    Vodja Glavne pisarne MOL: Jasna Dedivanović
  • Referat za vzdrževanje upravnih prostorov
    Vodja Referata za vzdrževanje upravnih prostorov: Miran Vratanar