Organizacijske enote v sestavi

Odsek za digitalni razvoj in inovacije

Vodja odseka: Matej Cerar

Odsek za informatiko

Vodja odseka: magDarko Srovin