Služba za evropske projekte

Naloge, ki jih opravlja Služba za evropske projekte

  • vodi, organizira in koordinira delo na projektih Evropske unije in razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani iz sredstev Evropske unije, nacionalnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov,
  • vodi in usklajuje aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj,
  • opravlja naloge na področju promocijsko-informativne dejavnosti MOL, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, in promocijskih gradiv v ta namen,
  • sodeluje pri oblikovanju strateških dokumentov MOL,
  • sodeluje in koordinira aktivnosti v zvezi s prijavami na razpise za pridobitev finančnih sredstev, skrbi za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov,
  • pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja MOL v povezavi z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.