Evropska sredstva za Ljubljano

 • Cisto zate in EU skladi logo

  Projekt ČISTO ZATE

  Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada. 

 • cukrarna

  Projekt ureditve Galerije Cukrarna

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • 03 Trubarjeva 47 vir ATELIERarhitekti manjsa3

  Projekt ureditve kolesarske mreže v MOL

  Ureditev kolesarske mreže v MOL je podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS). 

 • MOL 2018 energetska prenova web 500x500 2018 09 14

  Projekt Energetsko napredni

  Projekt »Energetska obnova Ljubljane« je najobsežnejše javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji z vidika energetskega pogodbeništva in obenem en najbolj uspešnih tovrstnih projektov v Evropi.

 • GeoPLASMA CE

  Projekt GeoPLASMA– CE

  Projekt GeoPLASMA– CE poteka v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije in obravnava potencial plitve geotermalne energije na območju MOL.

 • URBforDAN

  Projekt URBforDAN

  Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih

 • Projekt APPLAUSE 3

  Projekt APPLAUSE

  Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem meščanov. 

 • logo beepath net

  BeePath Net / Mreža čebeljih poti

  Kot vodilni partner smo prejeli evropska sredstva in se pridružili mednarodni mreži BeePath Net.

 • 181218 prenova Vecne poti nrovan 002

  Ureditev 7 avtobusnih postajališč

  Urejanje poteka v sklopu projekta ureditve avtobusnih postajališč, za katerega smo v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti pridobili evropska sredstva.

 • 1logo2

  Agromelioracija Zadobrova

  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 • eee urban

  Projekt URBAN-E

  Evropski projekt s poudarkom na intermodalnosti v transportu z uvajanjem električnih vozil.

 • logo4

  Energetske sanacije večstanovanjskih stavb

  JSS MOL je oz. bo v okviru odobrene podpore energetsko saniral večstanovanjske stavbe.

 • CrossCare logotip

  Projekt CrossCare

  Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu.

 • ClairCity MAIN LOGO dark blue on white2

  Projekt ClairCity

  Prispevek meščank in meščanov za boljšo kakovost zraka.

 • optimum1 hb

  Evropski projekti v okviru JP LPP

  Optimum (poizkus vplivanja na uporabnike, da z uporabo »personalizirane« aplikacije in spodbude v obliki sporočil, spremenijo svoje potovalne navade)

 • timon1 hb

  Evropski projekti v okviru JP LPT

  TIMON (projekt za dosego povečane prometne varnosti s ciljem trajnostnega razvoja, prilagodljivosti in učinkovitosti cestnih transportnih sistemov)

 • bh boDEREC CE for Combinations

  Evropski projekti v okviru JP VOKA SNAGA

  boDEREC-CE (prisotnost novodobnih onesnaževal v vodnem okolju)
  CAMARO-D (gospodarjenje s prostorom z vidika vplivov na vodni režim)
  AMIIGA (upravljanje kakovosti podzemne vode v mestnih območjih)
  PROLINE-CE (upravljanje s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih virov in protipoplavnih ukrepov)

 • pericles

  Projekt PERICLES

  Evropski projekt PERICLES, katerega namen je preprečevanje naleta z vozili v urbanih mestnih središčih, predvsem na krajih, kjer je velika gostota pešcev. 

 • napp

  Evropski projekti v okviru LGL

  Lutkovno gledališče Ljubljana sodeluje v štirih evropskih projektih: Mapping, N.A.P.P., Prezrti poklici zaodrja 2 in Udarne brigade.

 • Tehnološki park.jpg

  Evropski projekti v okviru TP LJ

  Tehnološki park Ljubljana od leta 2017 sodeluje pri številnih EU projektih.

 • Znak RRA LUR

  EU projekti v okviru RRA LUR

  RRA LUR izvaja številne EU projekte na področjih trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, ohranjanja in varovanja okolja ter kulturne dediščine, krožnega gospodarstva in spodbujanja kulturnih in kreativnih industrij.

 • csm 2nd logo Ljubljana page 0001 2f54768ab9

  Povezana mesta učenja

  Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse in vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča številne priložnosti.

 • umn1

  Projekt UnionMigrantNet in mesta skupaj za vključevanje

  Projekt UMN, ki naslavlja vključevanje državljanov tretjih držav, s poudarkom vključevanja na trg dela, se bo izvajal v obdobju od 01. 12. 2019 do 28. 2. 2023.

 • 1logo3

  Povezovalni vod Volavlje – Janče

  Cilj projekta je zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju.

 • JSSMOL logo 2022

  Prenova obstoječega naselja Cesta Španskih borcev

  JSS MOL bo v okviru prenove obstoječega naselja Cesta španskih borcev izvedel prenovo stanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.

 • logo projekta

  Projekt DEAS

  V eri podatkovne ekonomije največ vreden vir ni več nafta, temveč podatki. Projekt se bo osredotočil na strateške sektorje območja Alp, kot so okolje, turizem in mobilnost. S projektom bomo spodbudili javni in zasebni sektor k ustvarjanju novih in k uporabnikom usmerjenih storitev.

 • logo projekta

  Projekt TRIBUTE

  V sklopu projekta TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE bomo izvajali pilotni projekt storitve brezplačnega prevoza na klic na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.

 • euskladi

  Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto

  Na območju Zaloga bomo uredili Ekonomsko poslovno cono Zalog, ki se bo prometno navezala na novo povezovalno Industrijsko cesto od Ceste v Prod preko Agrokombinatske ceste in Hladilniške poti do Zaloške ceste.

 • 11

  Projekt PSLifestyle

  Projekt PSLifestyle - Soustvarjanje orodja za pozitiven in trajnosten življenjski slog z in za evropske državljane (kjer PS pomeni pozitiven in sonaraven) bo prebivalcem osmih držav Evrope omogočil bolj pozitiven, trajnostni in bolj zdravi življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. 

 • ICC 3

  Intelligent Cities Challenge

  Intelligent Cities Challenge (ICC) je pobuda Evropske komisije, ki združuje 136 mest z namenom doseganja družbeno odgovorne in trajnostne rasti mest s pomočjo naprednih tehnologij. Dve in pol letni program temelji na prejšnjem uspehu izziva Digital Cities Challenge, ki je 41 mestom v EU pomagal razviti strateško vizijo in načrt njihove digitalne preobrazbe.

 • precinct 1

  Projekt PRECINCT

  Cilj projekta PRECINCT je izboljšanje varnosti kritične infrastrukture, ki je izpostavljena kibernetskim in fizičnim grožnjam. 

 • Green Penguin Website2

  Projekt Zeleni pingvin

  Projekt Zeleni pingvin s tehnološko inovacijo rešuje okoljske in družbene izzive s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev. V Ljubljani pri projektu sodelujejo učenci OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Jožeta Moškrič.

 • shine

  Projekt SHINE

  Projekt SHINE se osredotoča na obvladovanje in preprečevanje spolnega nadlegovanja na območjih, kjer je pestro nočno življenje.

 • logo10

  Projekt CoFarm4Cities

  Partnerji projekta bodo na osnovi analize dobrih praks razvili 5 različnih možnih scenarijev urbanega kmetovanja, ki jih bodo testirali v petih mestih. Izdelali bodo tudi akcijske načrte za urbano kmetijstvo v partnerskih mestih. 

 • up scale

  Projekt UP-SCALE

  V projektu se bomo osredotočili na uporabo odvečne toplote v visokotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija in podobno). Projekt je sicer del Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.