Evropska sredstva za Ljubljano

 • cisto zate logo 3

  Projekt ČISTO ZATE

  Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja.

 • cukrarna

  Projekt ureditve Galerije Cukrarna

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • 03 Trubarjeva 47 vir ATELIERarhitekti manjsa3

  Projekt ureditve kolesarske mreže v MOL

  Ureditev kolesarske mreže v MOL je podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS). 

 • MOL 2018 energetska prenova web 500x500 2018 09 14

  Projekt Energetsko napredni

  Projekt »Energetska obnova Ljubljane« je najobsežnejše javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji z vidika energetskega pogodbeništva in obenem en najbolj uspešnih tovrstnih projektov v Evropi.

 • GeoPLASMA CE

  Projekt GeoPLASMA– CE

  Projekt GeoPLASMA– CE poteka v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije in obravnava potencial plitve geotermalne energije na območju MOL.

 • URBforDAN

  Projekt URBforDAN

  Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih

 • Projekt APPLAUSE 3

  Projekt APPLAUSE

  Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem meščanov. 

 • logo beepath net

  BeePath Net / Mreža čebeljih poti

  Kot vodilni partner smo prejeli evropska sredstva in se pridružili mednarodni mreži BeePath Net.

 • 181218 prenova Vecne poti nrovan 002

  Ureditev 7 avtobusnih postajališč

  Urejanje poteka v sklopu projekta ureditve avtobusnih postajališč, za katerega smo v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti pridobili evropska sredstva.

 • 1logo2

  Agromelioracija Zadobrova

  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 • eee urban

  Projekt URBAN-E

  Evropski projekt s poudarkom na intermodalnosti v transportu z uvajanjem električnih vozil.

 • logo4

  Energetske sanacije večstanovanjskih stavb

  JSS MOL je oz. bo v okviru odobrene podpore energetsko saniral večstanovanjske stavbe.

 • CrossCare logotip

  Projekt CrossCare

  Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu.

 • ClairCity MAIN LOGO dark blue on white2

  Projekt ClairCity

  Prispevek meščank in meščanov za boljšo kakovost zraka.

 • optimum1 hb

  Evropski projekti v okviru JP LPP

  Optimum (poizkus vplivanja na uporabnike, da z uporabo »personalizirane« aplikacije in spodbude v obliki sporočil, spremenijo svoje potovalne navade)

 • timon1 hb

  Evropski projekti v okviru JP LPT

  TIMON (projekt za dosego povečane prometne varnosti s ciljem trajnostnega razvoja, prilagodljivosti in učinkovitosti cestnih transportnih sistemov)

 • bh boDEREC CE for Combinations

  Evropski projekti v okviru JP VOKA SNAGA

  boDEREC-CE (prisotnost novodobnih onesnaževal v vodnem okolju)
  CAMARO-D (gospodarjenje s prostorom z vidika vplivov na vodni režim)
  AMIIGA (upravljanje kakovosti podzemne vode v mestnih območjih)
  PROLINE-CE (upravljanje s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih virov in protipoplavnih ukrepov)

 • pericles

  Projekt PERICLES

  Evropski projekt PERICLES, katerega namen je preprečevanje naleta z vozili v urbanih mestnih središčih, predvsem na krajih, kjer je velika gostota pešcev. 

 • napp

  Evropski projekti v okviru LGL

  Lutkovno gledališče Ljubljana sodeluje v štirih evropskih projektih: Mapping, N.A.P.P., Prezrti poklici zaodrja 2 in Udarne brigade.

 • Tehnološki park.jpg

  Evropski projekti v okviru TP LJ

  Tehnološki park Ljubljana od leta 2017 sodeluje pri številnih EU projektih.

 • Znak RRA LUR

  EU projekti v okviru RRA LUR

  RRA LUR izvaja številne EU projekte na področjih trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, ohranjanja in varovanja okolja ter kulturne dediščine, krožnega gospodarstva in spodbujanja kulturnih in kreativnih industrij.

 • csm 2nd logo Ljubljana page 0001 2f54768ab9

  Povezana mesta učenja

  Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse in vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča številne priložnosti.

 • umn1

  Projekt UnionMigrantNet in mesta skupaj za vključevanje

  Projekt UMN, ki naslavlja vključevanje državljanov tretjih držav, s poudarkom vključevanja na trg dela, se bo izvajal v obdobju od 01. 12. 2019 do 31. 5. 2022.

 • 1logo3

  Povezovalni vod Volavlje – Janče

  Cilj projekta je zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju.

 • JSSMOL logo 2022

  Prenova obstoječega naselja Cesta Španskih borcev

  JSS MOL bo v okviru prenove obstoječega naselja Cesta španskih borcev izvedel prenovo stanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.

 • logo projekta

  Projekt DEAS

  V eri podatkovne ekonomije največ vreden vir ni več nafta, temveč podatki. Projekt se bo osredotočil na strateške sektorje območja Alp, kot so okolje, turizem in mobilnost. S projektom bomo spodbudili javni in zasebni sektor k ustvarjanju novih in k uporabnikom usmerjenih storitev.

 • logo projekta

  Projekt TRIBUTE

  V sklopu projekta TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE bomo izvajali pilotni projekt storitve brezplačnega prevoza na klic na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.