Evropska sredstva za Ljubljano

 • cisto zate logo 3

  Projekt ČISTO ZATE

  Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja.

 • cukrarna

  Projekt ureditve Galerije Cukrarna

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • 03 Trubarjeva 47 vir ATELIERarhitekti manjsa3

  Projekt ureditve kolesarske mreže v MOL

  Ureditev kolesarske mreže v MOL je podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS). 

 • MOL 2018 energetska prenova web 500x500 2018 09 14

  Projekt Energetsko napredni

  Projekt »Energetska obnova Ljubljane« je najobsežnejše javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji z vidika energetskega pogodbeništva in obenem en najbolj uspešnih tovrstnih projektov v Evropi.

 • GeoPLASMA CE

  Projekt GeoPLASMA– CE

  Projekt GeoPLASMA– CE poteka v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije in obravnava potencial plitve geotermalne energije na območju MOL.

 • URBforDAN

  Projekt URBforDAN

  Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih

 • Projekt APPLAUSE 3

  Projekt APPLAUSE

  Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem meščanov. 

 • logo beepath net

  BeePath Net / Mreža čebeljih poti

  Kot vodilni partner smo prejeli evropska sredstva in se pridružili mednarodni mreži BeePath Net.

 • 181218 prenova Vecne poti nrovan 002

  Ureditev 7 avtobusnih postajališč

  Urejanje poteka v sklopu projekta ureditve avtobusnih postajališč, za katerega smo v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti pridobili evropska sredstva.

 • 1logo2

  Agromelioracija Zadobrova

  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 • eee urban

  Projekt URBAN-E

  Evropski projekt s poudarkom na intermodalnosti v transportu z uvajanjem električnih vozil.