Analiza rodovitnosti tal in vsebnost nevarnih snovi v tleh in pridelkih v VVO MOL za leto 2015

Zaključen: 17. 6. 2015 , odpiranje prijav: 17. 6. 2015

Datum objave: 27. 5. 2015
Rok za prijavo: 17. 6. 2015 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 17. 6. 2015 ob 12.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

JN je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko: NMV3031/2015

 Vprašanja ponudnikov: do 10.6.2015 do 9:00 ure.

Razpisne datoteke