Arhitekturni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za Atletski center Ljubljana

Zaključen: 17. 3. 2017 , odpiranje prijav: 17. 3. 2016

Datum objave: 7. 12. 2016
Rok za prijavo: 17. 3. 2017 Oddaja elaboratov: ZAPS, Vegova 8, Ljubljana, do 16.00 ure.
Odpiranje prijav: 17. 3. 2016 Javno odpiranje: ZAPS, Vegova 8, Ljubljana ob 17.00 uri.

Objava  na Portalu JN pod številko JN007703/2016-I01.

Organizirani ogled lokacije in posvet: četrtek 19.1. 2017 ob 13.00 uri.

1. Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno za vsebinska) 20.1. 2017

1. Rok za odgovore na vprašanja 27.1. 2017

2. Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno za formalna) 3.3. 2017

2..Rok za odgovore na vprašanja (8 delovnih dni pred rokom oddaje) 7.3.2017