Dobava in montaža dizel agregata

Zaključen: 6. 8. 2010 , odpiranje prijav: 6. 8. 2010

Datum objave: 28. 7. 2010
Rok za prijavo: 6. 8. 2010
Odpiranje prijav: 6. 8. 2010

Št.: 430-646/2010-3; Številka JN: 10/200133.

Kratek opis naročila ali nabave:
Dobava in montaža dizel agregata 400 kVA za potrebe Mestne občine Ljubljana.

Objave na Portalu javnih naročil JN6808/2010 .

Razpisne datoteke