Dobava in montaža gostinske opreme za Švicarijo

Zaključen: 24. 4. 2017 , odpiranje prijav: 24. 4. 2017

Datum objave: 13. 4. 2017
Rok za prijavo: 24. 4. 2017 do 10:00 ue
Odpiranje prijav: 24. 4. 2017 ob 13:00 v prostorih Službe za javna naročila MOL, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Objava na portalu javnih naročil pod oznako JN003233/2017-W01.

Rok za vprašanja ponudnikov: 18. 4. 2017 do 9:00 ure.