Dobava in montaža stavbnega pohištva v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL

Zaključen: 9. 12. 2013 , odpiranje prijav: 9. 12. 2013

Datum objave: 22. 11. 2013
Rok za prijavo: 9. 12. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 9. 12. 2013 ob 9:30 uri, sejna soba naročnika (3. nadstropje, Zarnikova 3, Ljubljana).

Objava na portalu javnih naročil: JN 14878/2013

- Rok za oddajo ponudb: 9.12.2013 do 9.00 ure na naslov naročnika JSS MOL
- Odpiranje ponudb: 9.12.2013 ob 09.30 uri v sejni sobi naročnika JSS MOL, Zarnikova 3/III

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 29. 11. 2013 do 13:00 ure.