Dobava in postavitev opreme za nadzor prometa ter izvedba usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 23. 5. 2017 , odpiranje prijav: 23. 5. 2017

Datum objave: 11. 5. 2017
Rok za prijavo: 23. 5. 2017 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 23. 5. 2017 ob 13.30 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba)

Vprašanja ponudnikov do 17. 5. 2017 do 12.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN004864/2017-W01