Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Jarše«

Zaključen: 16. 12. 2013 , odpiranje prijav: 16. 12. 2013

Datum objave: 5. 11. 2013
Rok za prijavo: 16. 12. 2013 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 16. 12. 2013 ob 13:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. Nadstropje, Ljubljana.

Številka: 430-1387/2013-5; Oznaka JN: 13/600042

Objava na Portalu javnih naročil: JN14020/2013

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljeni vsi odgovori, morebitni popravki ter dodatna pojasnila naročnika.

Obrazci

Razpisne datoteke