Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Mladi rod

Zaključen: 9. 7. 2014 , odpiranje prijav: 9. 7. 2014

Datum objave: 29. 5. 2014
Rok za prijavo: 9. 7. 2014 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 9. 7. 2014 ob 13.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,

Številka. 430-574/2014-4 Oznaka JN: 14/600019.

Rok za vprašanja ponudnikov: 1. 7. 2014 do 10.00 ure.

Objava na Portalu javnih naročil:  JN6106/2014.

Razpisne datoteke