Dobava prenosne projekcijske opreme za digitalno kinematografsko reprodukcijo za Javni zavod Kinodvor

Zaključen: 22. 4. 2013 , odpiranje prijav: 22. 4. 2013

Datum objave: 5. 4. 2013
Rok za prijavo: 22. 4. 2013
Odpiranje prijav: 22. 4. 2013 MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba

Objava na Portalu javnih naročil:  JN3898/2013.