Dobava računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 9. 5. 2013 , odpiranje prijav: 9. 5. 2013

Datum objave: 23. 4. 2013
Rok za prijavo: 9. 5. 2013 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 9. 5. 2013 ob 12.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba

Številka: 430-241/2013-3; Oznaka JN: 7560-13/200025.

Objava na Portalu javnih naročil: JN4667/2013

Obrazci