Dobava uniform in opreme redarja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 2. 2017 , odpiranje prijav: 13. 2. 2017

Datum objave: 27. 1. 2017
Rok za prijavo: 13. 2. 2017 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 13. 2. 2017 ob 12.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Objava na portalu javnih naročil:

JN000589/2017-W01.