Dobava uniform za Mestno redarstvo

Zaključen: 7. 12. 2012

Datum objave: 26. 10. 2012
Rok za prijavo: 7. 12. 2012

Številka: 430-586/2012-3 ; Oznaka JN: 7560-12-200065

Objava na Portalu JN:JN11633/2012.

Razpisne datoteke