Dobava utekočinjenega naftnega plina – propana in kurilnega olja EL

Zaključen: 10. 8. 2011 , odpiranje prijav: 10. 8. 2011

Datum objave: 1. 7. 2011
Rok za prijavo: 10. 8. 2011
Odpiranje prijav: 10. 8. 2011

za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana in druge pravne osebe, v katerih ima Mestna občina Ljubljana prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju, za obdobje štirih let

Kratek opis naročila ali nabave:
Dobava utekočinjenega naftnega plina - propana in kurilnega olja EL za MOL in javne zavode, katerih ustanoviteljica je MOL oz. ima v njih prevladujoč vpliv in imajo za vir ogrevanja UNP - propan oz. KO EL.

Objava na portalu javnih naročil: JN7337/2011

Razpisne datoteke