Dobavo in montažo notranje opreme – Prenova podstrehe za potrebe VUT in Vrtca Janče

Zaključen: 16. 5. 2013 , odpiranje prijav: 16. 5. 2013

Datum objave: 25. 4. 2013
Rok za prijavo: 16. 5. 2013 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 16. 5. 2013 ob 13.00 uri v prostorih MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Številka: 430-144/2011-8; Oznaka JN: 7560-12-200038

Predmet javnega naročila je dobava in montaža notranje opreme – Prenova podstrehe za potrebe VUT in Vrtca Janče. Pri predmetnem javnem naročilu so upoštevana temeljna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju za okoljsko manj obremenjujoče pohištvo izdelano iz manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Objava na Portalu javnih naročil: JN4813.

Obrazci

Razpisne datoteke