Fizično varovanje objektov in prireditev za potrebe Slovenskega mladinskega gledališča in Pionirskega doma Ljubljana – Centra za kulturo mladih za obdobje 3 let

Zaključen: 2. 2. 2016 , odpiranje prijav: 2. 2. 2016

Datum objave: 18. 1. 2016
Rok za prijavo: 2. 2. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 2. 2. 2016 ob 11.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Rok za vprašanja ponudnikov: 26. 01. 2016 do 14.00.

Razpisne datoteke