Fotokopiranje za potrebe Mestne občine ljubljana

Zaključen: 28. 4. 2011

Datum objave: 18. 3. 2011
Rok za prijavo: 28. 4. 2011

Predmet tega razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za fotokopiranje za potrebe Mestne občine Ljubljana.

Opis predmeta javnega naročila:

Storitve fotokopiranja zajemajo:

 •  kopiranje različnih formatov (enostransko ali obojestransko)
 • barvno fotokopiranje
 • fotokopiranje na barvni papir
 • vezave (spiralna vezava, termo vezava)
 • fotokopiranje načrtov različnih formatov (vključno z rezanjem in zlaganjem)
   

Mesečni informativni obseg storitev fotokopiranja je:

 • A4 100.000 kopij / mesec
 • A4 barvno 10.000 kopij / mesec
 • A3 1.000 kopij / mesec
 • A3 barvno 1.000 kopij / mesec
 • Vezava 550 kosov / mesec
 • Načrti 10 m2 / mesec

Navedene količine so okvirne. Naročnik se ne obvezuje, da bo naročil celotno količino storitev. Naročnik bo naročal le tiste količine, ki jih bo dejansko potreboval.
 

Objava na Portalu javnih naročil: JN2682/2011.

Razpisne datoteke