Gradnja komunalne opreme na območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 (del), U4 (del) in U5 in območje Šmartinske ceste – 2. faza

Zaključen: 17. 7. 2017 , odpiranje prijav: 17. 7. 2017

Datum objave: 7. 7. 2017
Rok za prijavo: 17. 7. 2017 do 9.00 ure na naslov
Odpiranje prijav: 17. 7. 2017 ob 10:00 na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana

Objava na Portalu JN: JN006626/2017-W01.

Razpisne datoteke