Gradnja nove Ribje brvi v Stari Ljubljani

Zaključen: 3. 3. 2014 , odpiranje prijav: 3. 3. 2014

Datum objave: 31. 1. 2014
Rok za prijavo: 3. 3. 2014 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 3. 3. 2014 ob 10.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Popravek javnega naročila objavljen na Portalu JN: JN2236/2014 dne 25. 2. 2014.

Popravek javnega naročila objavljen na Portalu JN:1940/2014 dne 18. 2. 2014

Popravek javnega naročila objavljen na Portalu JN: JN1839/2013 dne 14.2.2014

Objava na Portalu JN dne 31.1.2014 pod številko: JN1314/2013.
 

Razpisne datoteke