Gradnja odpadne kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda, odvodnjavanje cest s ponikalnicami, javne razsvetljave ter obnova cest Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI po končani gradnji v območju urejanja MS 7/2 NOVO POLJE – 1. faza 2. Eta

Zaključen: 10. 6. 2013 , odpiranje prijav: 10. 6. 2013

Datum objave: 29. 5. 2013
Rok za prijavo: 10. 6. 2013 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 10. 6. 2013 ob 12.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Številka: 351-1830/2008-387; Oznaka JN: 7560-13-220054.

Objava na Portalu javnih naročil: JN6438/2013.

Razpisne datoteke