Izbira dobavitelja za dobavo reprezentančnega blaga za obdobje 2018 – 2019

Zaključen: 15. 3. 2018 , odpiranje prijav: 15. 3. 2018

Datum objave: 28. 2. 2018
Rok za prijavo: 15. 3. 2018 do 10:00 na naslov Služba za javna naročila MOL, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 15. 3. 2018 ob 13:00, Služba za javna naročila MOL, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, velika sejna soba

Vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil: 8.3.2018 do 10:00.
Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na portalu javnih naročil: 8.3.2018

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN001174/2018-W01

Razpisne datoteke